اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جامعه» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

جامعه

  • اندیشه و عمل
  • ۱
  • ۰

ارتباط فرد و جامعه

فرد جزء حقیقی جامعه است، او به روشنی از جامعه تاثیر می پذیرد و بر جامعه نیز اثر میگذارد. آدمی، در تکوین خود، در زندگی، در فرهنگ خود، دربرآوردن نیازهایش، در همه امور، جزیی از جامعه خویش است و از جامعه اثر می پذیرد. نمیتوان فرد را در کانون همه توجهات قرار داد اما به اوضاع اجتماع بی توجه بود و از آن غفلت ورزید. نمیتوان برای فرد و تربیت او برنامه ریزی کرد و در عین حال، او را در جامعه ای رها کرد که با تعالیم و برنامه های مذکور سنخیت و تناسبی ندارد. پس اگر بخواهیم فرد صالح و مومن و شایسته باشد، غفلت از جامعه ی فرد به هیچ وجه مجاز نیست.


امام موسی صدر

ادیان در خدمت انسان

  • اندیشه و عمل