اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۲۶ مطلب با موضوع «متن کوتاه» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

اسلام واقعی"اسلام واقعی اسلام حسین (ع) است و به همین سبب، زیارت با معرفت حسین برای حسینی ها بالاتر از هزاران حجی است که یزیدی ها به جا می آورند. این معنای آن است که می گویند زیارت امام حسین بالاتر از حج و عرفه است والا همه عزت و شرف او از اسلام است و امکان ندارد بالاتر از حج و اسلام باشد، زیرا همه عظمت او از اسلام و حج است. بله هزاران حج صوری با زیارت امام حسین برابری نمی کند؛ چون حج واقعی و اسلام حقیقی به دست او سیراب شد و رشد کرد و حیات خود را دوباره پیدا کرد."امام موسی صدر

کتاب سفر شهادت. چاپ اول 

مناسبت های ماه رجب و زیارت امام حسین 


 • اندیشه و عمل
 • ۱
 • ۰

قدرت روحی

ترس و طمع، منشاءشان چیست؟ ضعف و حقارت روحی است. آدم ضعیف، می ترسد و آدم فقیر، طمع دارد. آدمی که تواناست نمی ترسد، آدمی که احساس قدرت روحی دارد، طمع ندارد. پس اگر توانستی ضعف و حقارت روحی یک نفر را از بین ببری، دیگر دروغ هم نخواهد گفت.

امام موسی صدر.علی'ع' موحد بود و بس.

 • اندیشه و عمل
 • ۱
 • ۰

ارتباط فرد و جامعه

فرد جزء حقیقی جامعه است، او به روشنی از جامعه تاثیر می پذیرد و بر جامعه نیز اثر میگذارد. آدمی، در تکوین خود، در زندگی، در فرهنگ خود، دربرآوردن نیازهایش، در همه امور، جزیی از جامعه خویش است و از جامعه اثر می پذیرد. نمیتوان فرد را در کانون همه توجهات قرار داد اما به اوضاع اجتماع بی توجه بود و از آن غفلت ورزید. نمیتوان برای فرد و تربیت او برنامه ریزی کرد و در عین حال، او را در جامعه ای رها کرد که با تعالیم و برنامه های مذکور سنخیت و تناسبی ندارد. پس اگر بخواهیم فرد صالح و مومن و شایسته باشد، غفلت از جامعه ی فرد به هیچ وجه مجاز نیست.


امام موسی صدر

ادیان در خدمت انسان

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

دین در جهان امروز

دین در جهان امروز دو معنا دارد: اول، واقعیت دین در عصر کنونی

دوم، دین در عصر کنونی چه نقشی میتواند ایفا کند؟

این دو معنا حقیقت موضوعند.

باید بگویم که واقعیت دین در عصر ما واقعیت اسف باری است. این اعترافی دردناک است، اما حقیقت دارد و اگر واقعیت را قبول نکنیم، نمیتوانیم آینده را بسازیم. واقعیت دین در زمان ما در عرصه ایمان، به تعبیر منطقی تصور است، نه تصدیق. در عرصه شریعت، دین به میراثی قانونی تبدیل شده که در عرف متدینان، زینتی ظاهری است... گناه میکنند سپس برای جبران و طلب بخشش، مراسم و آیین خاصی بجامی آورند. این هم قیدوبندی است غیرضروری و انسان مدرن میل به رهایی از آن دارد.

نظام دینی مرحله ای از تاریخ شده است که وضعیت و عوامل خود را دارد و مانند هر مرحله دیگر نابود میشود.

در کاروان تمدن جدید دین نقش رهبری ندارد؛ فرمانبردار است نه پیشوا؛ منفعل است نه اثرگذار؛ با حشمت و شکوه پشت سر این کاروان حرکت میکند و میکوشد تا خود را با پیشگامان این قافله هماهنگ کند.

 در بسیاری از زمانها و مکانها دین در مقام وسیله ای برای تشکیلات و حزب گرایی بکار میرود و حزب را کسی رهبری میکند که دورترین مردم از آن است. کسی از دین سخن میگوید که بی اعتقادترین مردم به آن است.

دین در زمان ما تشریفاتی است؛ میراث کهن است تشکیلات و موسسات و محدودیتهاست. و در بهتربن حالت توشه ای است برای آخرت و وسیله ای برای هموارکردن راههای مرگ. دین در زمان ما قید و محدودیت است......


امام موسی صدر

ادیان درخدمت انسان

گزیده ای از "سخنرانی دین در جهان امروز"

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

دین و نیروی جوانی

دین بیش از هرعامل دیگر میتواند نیروهای جوانان را ذخیره کند و از مصرف شدن آن نیروها در فساد و زیان لاابالی گری جلوگیری کند. دین میتواند جلوی این طبع انسانی و هدر شدن مداوم نیروهای جوانان را بگیرد. دین میتواند از فرد نیروهایی عظیم بسازد که مرگ را به چیزی نمی انگارد و زندگی را در مقابل اهدافش که گسترده تر از زندگی مادی است، کوچک میشمارد. اگر اینگونه شود، دین تا حد بسیاری میتواند جلوی زیادت طلبی و سرکشی و خودخواهی و منافع شخصی ای را بگیر که ما به آن مبتلاییم و هستی ما را بر باد داده است. دین میتواند براساس این ایده که "خلق عیال خداوندند و بهترین مردم نزد خداوند، آنکس است که به خلق خدا سود رساند؛ رابطه های بهتری بین افراد و بین گروهها برقرار کند.


امام موسی صدر

ادیان درخدمت انسان

 • اندیشه و عمل
 • ۱
 • ۰

مایلم در اینجا مسائله را بیشتر بازکنم تا مقصود از سازندگی را در دین بیان کنم. وقتی که میگوییم سازندگی دینی، مقصود ما تنها ساخت مسجد و کلیسا نیست. در بخشش دینی هم مقصود ما تنها نماز و روزه نیست. منظور ما هر آن چیزی است که برآمده از تمدن انسان و نقش انسان در زندگی باشد و هرچیز که از نتیجه فعالیت انسان در مدت زندگیش باشد. این اعمال هرگاه به نیت صحیح صورت گیرد، آنرا عبادت و سازندگی و عمل مقبول درگاه خداوند مینامیم. بنابراین زمین را درست و کامل میسازیم، ولی به فرمان آسمان: "در آنچه خدایت ارزانی داشته، سرای آخرت را بجوی. آیه 77 سوره قصص"

امام موسی صدر

ادیان در خدمت انسان 

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

خدمت به مردم

خدمت به مردم نیز اتصاف به صفتی الهی است، زیرا خداوند رب و راعی و خالق و رزاق و رحیم است، و اگر من به مردم خدمت کنم، یعنی به آنان روزی دهم و مهربانی کنم و فرهنگ بیاموزم، متخلق به اخلاق الهی شده ام.


امام موسی صدر

ادیان در خدمت انسان

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

انسان آسمانی

قرآن کریم فرموده:

"" فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها.""

اگر اسلام فطرت الهی است که خدا مردم را بر آن سرشته است و اگر اسلام مقوله ای انسانی است، پس چرا آسمانی بوده است؟

زیرا خاکی بودن سرمنشأ میل و گرایش  در انسان است و دنیا را بر عواطف و اندیشه ها و مفاهیم او حکم فرما می کند.

""انسان آسمانی"" یعنی انسان پاکی که منفعت فردی یا رابطه ی خویشاوندی یا آیین و رسوم محلی یا مصالح خاص در او اثر نمی کند.

این انسان بی اعتنا به دنیا، این انسان رها از تعلقات دنیوی، جلوه ی انسانی بودن آسمان و انسان مدار بودن اسلام است.


 انسان آسمان

 امام موسی صدر

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

همه ی مردم برای خدا یکسان اند، همچون دندانه های شانه. هیچ کس بر اثر خویشاوندی یا نسبتی خاص به او نزدیک نیست. 

نکته ی اساسی این است که:

در مجموعه ی بشری هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، مگر به علم و تقوا.

و هیچ طبقه ای برتر از طبقه ی دیگر نیست...


 امام موسی صدر

 برای زندگی

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

استواری بر نظم

 ألّا تطغوا فى المیزان.

خوب، چرا خدا این حرف را به ما مى‏ زند؟ براى اینکه ما هم اگر بخواهیم فرزند این دنیا باشیم، اگر بخواهیم زنده باشیم، اگر بخواهیم فعالیت و تلاشمان به ثمر برسد، و اگر دوستدار خلودیم، باید منظم کار کنیم. بَلبَشو و بى ‏نظمى، جز فنا در این دنیا، نتیجه‏ اى ندارد. زیرا دنیایى است که همه چیزش منظم است. ما هم اگر منظم باشیم، به ثمر مى ‏رسیم. و اگر بخواهیم به ثمر برسیم و از عمرمان نتیجه بگیریم، باید منظم باشیم. این اصل به ما یاد مى ‏دهد که در همه چیزمان، در زندگىِ داخلی مان، در زندگىِ مالیمان، در وضعِ درس‏ خواندن مان، در وضعِ جوابِ نامه نوشتن هایمان، در معاشرت با دوستانمان، در روش تحصیلى و روحانیمان، در روش تبلیغاتیمان و در هر چیزى که در اداره آن سهیم هستیم، باید منظم باشیم.

اگر منظم نباشیم، نابود و بى ‏اثر خواهیم شد؛ درست مانند کسى که در شهرى با هواى استوایى و گرم بخواهد لباس پشمى به تن کند و براى گرما آماده نباشد، یا کسى که در زمستان بخواهد لباسى نازک بپوشد، یا کسى که برخلاف جریان آب بخواهد شنا کند. چنین آدمى البته نمى ‏تواند موفق شود. دنیا بر اساس حق و عدل و انضباط و نظم استوار است. اگر کسى بخواهد بى ‏نظمى کند، در این دنیا به نتیجه نمى ‏رسد. و هیچ تردیدى در آن نیست.....

 امام موسی صدر

نای و نی

 • اندیشه و عمل