اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۳۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

امام موسی صدر در 3 شهریور 1357 در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به برخی از کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی «معمر قذافی» به کشور لیبی وارد، و در روز 9 شهریور در آنجا ربوده گردید. رژیم لیبی در 27 شهریور 1357 به دنبال التهاب فوق العاده مردم لبنان حوزه های علمیه و مطبوعات منطقه، با انتشار بیانیه ای رسما اعلان نمود که امام موسی صدر و دو همراه ایشان با پرواز شماره 881 مورخ 9 شهریور هواپیمایی ایتالیا، طرابلس را به سوی رم ترک کرده اند. بررسی کمیته تحقیق دولت لبنان به این نتیجه رسیدند که امام موسی صدر در آن پرواز نبوده و خاک طرابلس را ترک نکرده و نیز قاضی تحقیق دادستانی شهر رم در خرداد 1358 اعلان نمود، که امام موسی صدر و دو همراه وی اصلا وارد رم نشده اند و خاک لیبی را اصلا ترک نکرده اند و این حکم رسما از دولت ایتالیا به دولت های لبنان و سوریه و ایران و مجلس اعلای شیعه لبنان ابلاغ گردید و مشخص گردید که مستندات دولت لیبی بر خروج امام موسی صدر از لیبی ساختگی بوده است. سرانجام قاضی تحقیق دستگاه قضایی لبنان نیز در 28 آذر 1365 با صدور حکمی اعلان نمود بر اساس شواهد مستندات پرونده ،امام موسی صدر و ده همراه ایشان در داخل لیبی ربوده شده اند. طبق برخی اطلاعات و اخبار بدست آمده امام موسی صدر زنده است و در لیبی زندانی می باشد . در 13 اردیبهشت 1380 پایگاه جبهه نجات ملی لیبی بر روی شبکه جهانی اینترنت اعلان نمود که امام صدر در اواخر سال 1376 توسط برخی زندانیان زندان «ابو سلیم» شهر طرابلس مشاهده شده است.

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

استواری بر نظم

 ألّا تطغوا فى المیزان.

خوب، چرا خدا این حرف را به ما مى‏ زند؟ براى اینکه ما هم اگر بخواهیم فرزند این دنیا باشیم، اگر بخواهیم زنده باشیم، اگر بخواهیم فعالیت و تلاشمان به ثمر برسد، و اگر دوستدار خلودیم، باید منظم کار کنیم. بَلبَشو و بى ‏نظمى، جز فنا در این دنیا، نتیجه‏ اى ندارد. زیرا دنیایى است که همه چیزش منظم است. ما هم اگر منظم باشیم، به ثمر مى ‏رسیم. و اگر بخواهیم به ثمر برسیم و از عمرمان نتیجه بگیریم، باید منظم باشیم. این اصل به ما یاد مى ‏دهد که در همه چیزمان، در زندگىِ داخلی مان، در زندگىِ مالیمان، در وضعِ درس‏ خواندن مان، در وضعِ جوابِ نامه نوشتن هایمان، در معاشرت با دوستانمان، در روش تحصیلى و روحانیمان، در روش تبلیغاتیمان و در هر چیزى که در اداره آن سهیم هستیم، باید منظم باشیم.

اگر منظم نباشیم، نابود و بى ‏اثر خواهیم شد؛ درست مانند کسى که در شهرى با هواى استوایى و گرم بخواهد لباس پشمى به تن کند و براى گرما آماده نباشد، یا کسى که در زمستان بخواهد لباسى نازک بپوشد، یا کسى که برخلاف جریان آب بخواهد شنا کند. چنین آدمى البته نمى ‏تواند موفق شود. دنیا بر اساس حق و عدل و انضباط و نظم استوار است. اگر کسى بخواهد بى ‏نظمى کند، در این دنیا به نتیجه نمى ‏رسد. و هیچ تردیدى در آن نیست.....

 امام موسی صدر

نای و نی

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

اسلام از دید قرآن

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

دین و نیروی جوانی


*دین بیش از هرعامل دیگر میتواند نیروهای جوانان را ذخیره کند و از مصرف شدن آن نیروها در فساد و زیان لاابالی گری جلوگیری کند. *دین میتواند جلوی این طبع انسانی و هدر شدن مداوم نیروهای جوانان را بگیرد. *دین میتواند از فرد نیروهایی عظیم بسازد که مرگ را به چیزی نمی انگارد و زندگی را در مقابل اهدافش که گسترده تر از زندگی مادی است، کوچک میشمارد. اگر اینگونه شود، *دین تا حد بسیاری میتواند جلوی زیادت طلبی و سرکشی و خودخواهی و منافع شخصی ای را بگیر که ما به آن مبتلاییم و هستی ما را بر باد داده است. *دین میتواند براساس این ایده که "خلق عیال خداوندند و بهترین مردم نزد خداوند، آنکس است که به خلق خدا سود رساند؛ رابطه های بهتری بین افراد و بین گروهها برقرار کند.


امام موسی صدر

ادیان درخدمت انسان

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

دو نوع دنیا

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

اسلام در جایگاه مکتب فکری انسانی، در درجه نخست بر تربیت انسان متکی ست و تربیت انسان و پاسداشت از انسانیت او فقط زمانی میسر است که جامعه ای انسانی برای انسان فراهم شود. یعنی اگر میخواهیم انسان تربیت کنیم و او را ترقی دهیم باید فضای مناسب برای صیانت از شخصیت انسانی برایش فراهم آوریم. از این رو اسلام و هر تفکر انسانی دیگری به تربیت فرد و تشکیل جماعت اهتمام می ورزد. 


امام موسی صدر

علل عقب ماندگی مسلمانان

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

دین در زندگی

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

سازماندهی

قرآن کریم، سوره الرحمن. آیه7-8

"آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد، تا در ترازو تجاوز مکنید."

سازمان دهی شرطی اساسی برای موفقیت هرکاری در این جهان و در نظام هستی است. در جهانی که خداوند آن را بر نظم تمام و سازمان دهی دقیق آفریده است. هر عملی که بخواهیم به ثمر برسد، باید براساس زمان بندی باشد.


بخشی از سخنرانی امام موسی صدر در جمع اعضای مجلس اعلای شیعیان لبنان 

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

نظم و بی نظمی

 • اندیشه و عمل