اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۱۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

🌴"بیایید در راه خداوند گام نهیم، در کنار حق و عدالت قرار گیریم و با پیروی از فرمان خداوند، یاریگر مجاهدان راه او باشیم و خون و مال و امکانات خود را در اختیار پیکارگران قرار دهیم و بدین سان، گمان نیکوی پروردگارمان را، که ما را برترین امت و امانتدار رسالت پیامبرانش و سرزمین مقدس قرار داده است، محقق سازیم و ثابت کنیم که خون مسیح (ع) در رگ های ما جاری و آوای محمد (ص) در گوش مان طنین انداز است."🌴

🌴امام موسی صدر

🌴کتاب سیره و سرگذشت امام موسی صدر. جلد دوم 

🌴پیام امام صدر به لبنانیان در تاریخ ۱۹۷۳/۱۰/۹

#وحدت


@andishe_amal

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

shetab .dar niki

🌿"اسلام بنا بر آیه کریمه <<فاستبقوا الخیرات>> به ما می آموزد که در سازندگی کشور و بالا بردن سطح زندگی مردم، آن هم در تمام ابعاد اخلاقی و اجتماعی آن، بدون توجه به تعصب ها و روش های تخریبی و آثار منفی و رنج های فراوانی که تاکنون برده ایم، با دیگر اقوام و مذاهب به رقابت برخیزیم <<اَنَّ هذهِ امتکم اُمَّة واحدة و اَنا ربکم فَاعبدون>>. به یاری خدا این شیوه را پیش می‌گیرم و پیروان همه مذاهب را دعوت خواهم کرد تا توانمندی های خود را در سازندگی و فعالیت های مثبت به کار گیرند."🌿🍀امام موسی صدر

🍀کتاب ادیان در خدمت انسان 

🍀مصاحبه با روزنامه الحیاة که در ۲۲ دسامبر ۱۹۶۲ به چاپ رسید. 

#وحدت 


@andishe_amal

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

adyan asemani

🍃"ادیان یکی بودند، زیرا در خدمت هدفی واحد بودند: دعوت به سوی خدا و خدمتِ انسان. و این دو نمودهای حقیقتی یگانه اند. و آن گاه که ادیان در پی خدمت به خویشتن برآمدند، میان شان اختلاف بروز کرد. توجه هر دینی به خود آن قدر شد که تقریبا به فراموشی هدف اصلی انجامید. اختلافات شدت گرفت و رنج های انسان فزونی یافت."🍃☘امام موسی صدر 

☘کتاب ادیان در خدمت انسان 

☘سخنرانی در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۵ در قالب موعظه آغاز روزه در کلیسای کبوشیین 

#وحدت


@andishe_amal

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

انسان و ادیان

🍃"برای انسان گرد آمده ایم. انسانی که ادیان برای او آمده اند. ادیانی که یکی بوده‌اند و هرکدام ظهور دیگری را بشارت می‌داده است و یکدیگر را تصدیق می‌کرده اند. خداوند، به واسطه این ادیان، مردم را از تاریکی ها به سوی نور بیرون کشید و آنان را از اختلافات ویرانگر نجات داد و پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت."🍃
☘امام موسی صدر 

☘کتاب ادیان در خدمت انسان 

☘سخنرانی در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۵ در قالب موعظه آغاز روزه در کلیسای کبوشیین

☘#وحدت 


@andishe_amal

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

اعتماد

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

mutuel

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

ثقة

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

mutual

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

اعتماد در جامعه

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

اعتماد در جامعه

هیچ ترس و نگرانی از وجود اندیشه ها و تجارب متنوع در کشور وجود ندارد به این شرط که در جامعه اعتماد متقابل باشد،اعتماد متقابل جز با احترام متقابل حاصل نمی شود،شما باید به من احترام بگذارید و من نیز باید به شما احترام بگذارم. نه من شخصی را تحقیر کنم و نه او مرا کوچک کند، درغیر این صورت دیگر اعتمادی باقی نمی ماند و کشور از هم گسیخته می شود.امام موسى صدر 

کتاب ناى و نى

صفحه 368

پاراگراف 489

مترجم: علی حجتی کرمانی


@andishe_amal

 • اندیشه و عمل