اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۱۳ مطلب با موضوع «پرونده ربودن» ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

روز هشتم

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

روز هفتم

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

آخرین نامه

صدرا، حمید، فرزندانم! ما خوبیم. انشاءالله شنبه (11 شهریور) یا یکشنبه به پاریس میرسم. امیدوارم بتوانم عصر جمعه یا بعدازظهر شنبه برای مشخص کردن زمان رسیدن با شما تلفنی تماس بگیرم. به ام صدرا هم این مطلب را اطلاع دهید. با بیروت، با منزل حسینی بشماره ... تماس بگیرید که به آنها هم اطلاع دهید. به دکتر صادق و دکتر عصام هم اطلاع دهید تا منتظر ما به پاریس باشند. 

کتاب سیدموسی صدر.
 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

روز ششم

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

روز پنجم

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

روز چهارم

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

روز سوم

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

روز دوم

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

آغاز سفر

 • اندیشه و عمل
 • ۰
 • ۰

پس از ربودن

ربودن امام صدر براى مراجع تقلید فاجعه‌اى عظیم بود و واکنش بسیارى از آنان‌ را برانگیخت. آیت‌الله شریعتمداری در شهریور ماه‌ ۱۳۵۷ در تلگرافی به قذافی درخواست می کند در مورد سرنوشت امام پاسخگو باشد.

 

آیت الله شریعتمداری برای سرهنگ معمر قذافی تلگرافی ارسال کرد. در این تلگراف از قذافی خواسته شده است تا مسأله ربودن امام صدر را روشن کند. او در دیدار با روزنامه نگاران در تهران اعلام کرد که خانوادۀ امام صدر دولت لیبی را مسئول ربودن امام صدر می‌داند.  

 

شریعتمداری رونوشت این تلگراف را برای آقایان هواری بومدین، حافظ اسد و الیاس سرکیس مخابره کرد. متن تلگراف به این شرح است: 

 

«مردم همۀ کشور‌ها می‌دانند که امام صدر به کشور شما دعوت شده و به آنجا سفر کرده است واز آن زمان خبری از او در دست نیست. به همین جهت مسلمانان حکومت لیبی را مسئول ربودن او دانسته، خواستار اطلاعاتی در مورد سلامت ایشان هستند.»

 

روزنامه کیهان 26شهریور 1357

 

منبع:سایت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

 

 • اندیشه و عمل