اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۳ مطلب با موضوع «دلنوشته» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

روزها سپری میشود

شبها از هم سبقت میگیرند

و زمان مرا به یغما میبرد

همه چیز از لحظه ای که تو رفته ای

به هیچ میل پیدا میکند

و من باز هم تنها و بی کس

بی سرپناه و تکیه گاه

رنج سالها نبودت را مانند

قرنها ظلمی که بر ما رفته است

بر دوش میکشم

نازنینا نمیخواهم باور کنم نیستی

نمیخواهم روایت کنم نبودنت را

اما...

شاید....

آری...

آری باید باور کنم تو رفته ای

شاید برای همیشه

باورت میشود

ماه هاست روزشمارت را تعطیل کرده ام

دوست دارم غبار ناجوانمردی تاریخ روزشمارت را بگیرد

 دوست دارم بغض شبانه ام از ۱۴قرن تنهاییم افزون شود

محبوبم

موسی صدرم

امامم

سالهاست که تو را یافته ام 

اما ندارمت

و اینگونه است که با یافتن خورشید روزهایم تیره و تار گشته

باورت میشود

تو برای من 

زیباترین پارادوکس تاریخی

نازنینا

دوست دارم تو را در صبح موعود

کنار منجیمان نظاره کنم

وآن هنگام فخر بفروشم به عالمیان که دنیا ببیند

امامم را کنار ....

بدان من سخت تو را جان در راهم


اسما شریعتی

  • اندیشه و عمل
  • ۰
  • ۰

موسی کلیم الناس

چند. سخن از موسی کلیم الناس...

سید موسی صدر فرستاده ای از نسل رسول الله؛ مردی بود  زیبا با چهره ای گشاده و چشمانی پر از مهر که با پیروان همه ادیان و مذاهب سخن گفت و اصول انسانی و ایمانی را بیان کرده و خود در کنار مردم به عمل پرداخت: 

١.تنها عمل انسان است که تاریخ را می سازد، آن را تغییر می دهد، آن را به حرکت در می آورد و به پیش می برد.(نای و نی)

٢.آزادی برترین ساز و کار برای بسیج کردن همه توانایی ها و ظرفیت های انسانی است.(ادیان در خدمت انسان)

٣.انسان آسمانی یعنی انسان پاکی که منفعت فردی یا رابطه ی خویشاوندی یا آیین و رسوم محلی یا مصالح خاص در او اثر نمی کند.(انسان آسمان)

٤.باید دین را به قلب ها، عقل ها، جسم ها و جامعه ها بازگردانیم.(روح تشریع در اسلام)

٥.در پرتو عدالت است که میهن ساخته می شود، عدالت در رفتار و داوری و گفتار و قضاوت، با عدالت است که تاریخ ساخته می شود.(سفر شهادت)

٦.انسان اگر در راه هدایت احساس غربت کرد نباید بترسد، زیرا همه ی هستی با او همراه است.(حدیث سحرگاهان)

٧.شریعت مسیر زندگی ماست؛ راه درستی که در زندگی می پیماییم تا زندگی و مرگ سعادتمندانه داشته باشیم.(برای زندگی)


نیک می دانم که تو پیامبر نبوده ای اما تو را پیامبر خطاب خواهم کرد زیرا که همچون نیاکان صالح خود پیامبرگونه اندیشیدی و عمل کردی:

اوست پیغمبر و این نامه به فرقان ماند

هرکه او را کند انکار به شیطان ماند


مطلب از آقای م. آقایی خراسانی

  • اندیشه و عمل
  • ۰
  • ۰

هر سال همین روز

هر سال، به این روز که می رسم یاد آخرین ساعت های آزادی ات می افتم. آخرین قدم هایی که در آزادی برداشتی.

همین ساعت ها بود که با دو همراهت سوار ماشینی شدی و رفتی .... تا امروز.

همیشه به آن آخرین ساعت ها و گام ها فکر می کنم. در چه فکری بودی؟ یاد لبنان آشفته؟ یاد دکتر مصطفی؟ یاد پروین خانم که در بستر بیماری منتظرت بود؟ یاد فرزندانت؟ 

ساعت های شوم بعدازظهر امروز که تو را دربند کشیدند به چه فکر می کردی؟ با یارانت چه گفتی؟ 

چقدر دردآور است مرد آزادی را به بند کشیدن. اسارت برای همه تلخ است اما برای کسی که دردش، دغدغه اش آزادی است، سخت تر.

در تمام این سال ها با خودت فکر کرده ای که من اسارت را برای هیچکس نخواستم، چطور امروز همه رضایت داده اند به اسارت من؟

در این سال ها حتما مدام به عزیزانت فکر کرده ای. فکر کردی الان چه شکلی هستند. سعی کردی تصور کنی فرزندانت را که برای خودشان پدر و مادر شدند. کاش چشم هایشان یادت باشد. چشم هایشان عجیب شبیه توست. 

حتما دل نگران پروین خانم هستی. دل نگران بیماری اش و انتظارش. پروین خانم در سکوت منتظرت است. بانوی ظریف فرشته گونه ات رنجور شده، اما تو که بیایی همه دردهایش درمان می شود.


کاش تمام این سال ها بی خبر باشی. کاش فکر کنی وطنت هنوز حکومت پادشاهی دارد. کاش ندانی درست چند ماه بعد از ربودنت انقلاب به پیروزی رسید و دوستانت یا آن هایی که در روزگار ضعف و آوارگی کمکشان کرده بودی روی کار آمده اند و هر کدام به بهانه ای کاری برایت نکردند. یکی رباینده ات را دوست و برادر دانست، یکی مدام وعده آینده داد و از بحران گفت، یکی که زمانی مانند برادر بود، حتی حاضر نشد خانواده ات را ببیند و دلجویی کند.


چه سخت است لحظه دیدنت وقتی سراغ عزیزانت را می گیری؛ مادرت، برادرت، دکتر مصطفایت، خواهرانت، خواهرزاده ات.


این روز شوم، روز محروم کردن تو از آزادی، روز محروم کردن ما از تو، کاش تمام شود.


ما سی و هفت سال است هر روز از خواب بیدار می شویم، چایمان را می خوریم، سر کارمان می رویم ولی تو پشت میله ها منتظری کسی برای آزادی ات کاری کند. ..

  • اندیشه و عمل