اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

اندیشه و عمل

اندیشه های امام موسی صدر و سبک زندگی آسمانی بر روی زمین

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

انفاق

انسان ، تنها احساس آزادی می کند.اما چون بخواهد خانواده ایی تشکیل دهد یا به کمالی برسد ، یا پیشرفتی کند ، فردی را به گروهی تبدیل کند یا زاد و ولد کند یا زندگی خوشبخت تری داشته باشد ، باید از برخی آزادی ها، چشم بپوشد ، به برخی قیود ملتزم شود و از آنچه دوست دارد انفاق کند.

.

.

کتاب انفاق

🌼امام موسی صدر🌼

  • اندیشه و عمل